DUST COLLECTOR

DUST COLLECTOR, BAG FILTER, เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม

 

ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.


Dust Collector ดูเพิ่มเติม click

ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ(Dust Collector)เป็น เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดักจับฝุ่นมี 5 ระบบ ดังนี้

 


 1. ระบบคัดแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น (Gravity Settling Chambers)
  เป็นอุปกรณ์ที่ในการแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศ โดยอาศัยน้ำหนักที่มากกว่าของฝุ่นทำให้ตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วง อากาศจะถูกดูดผ่านท่อที่มีพื้นที่ขนาดเล็กเข้ามาสู่ห้อง (chamber) ที่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้อนุภาคฝุ่นมีความเร็วลดลงและตกลงสู่ด้านล่าง ระบบคัดแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่นใช้ในการดักฝุ่นที่มีขนาดประมาณ 40 – 60 ไมครอน มีข้อดีคือ ค่าติดตั้งและค่าดำเนินการต่ำ ใช้พลังงานต่ำมาก และมีความทนทาน แต่มีข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพต่ำ และใช้ได้เฉพาะกับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่

 2. ระบบไซโคลน (Cyclone Separator)
  อาศัยหลักการหนีศูนย์กลางในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ ฝุ่นและอากาศจะถูกดูดเข้าไปในไซโคลนที่มีกระแสวนหนีศูนย์กลางเหวี่ยงอนุภาค ไปยังผนัง กระแสวนจะพาอนุภาคฝุ่นเคลื่อนตัวลงไปเรื่อยๆ จนถึงปลายโคน ในขณะที่อากาศที่ไม่มีฝุ่นจะถูกหมุนกลับขึ้นไปยังส่วนบนออกไปที่ท่อออก ระบบไซโคลนใช้ในการดักฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน มีข้อดีคือ ราคาค่าติดตั้งและดำเนินการไม่สูง และสามารถใช้ได้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูง ส่วนข้อเสียคือ ความดันลดสูง และใช้ไม่ได้กับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน การออกแบบระบบไซโคลน จะเลือกจากระยะมาตรฐานซึ่งมีอยู่หลายแบบ เช่น Shepherd & Lapple, Peterson & Whitby อย่างไรก็ตาม ระยะมาตรฐานของไซโคลนที่นิยมใช้จะมี 2 แบบ คือ Stairmand และ Swift

 3. เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำ (Wet Collector)
  เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำ หรือที่ทั่วไปรู้จักในชื่อ Wet Scrubber อาศัยหลักในการใช้ของเหลวดักจับฝุ่น สามารถดักฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากได้ การใช้งานโดยมากอยู่ในรูปของหอ (tower) โดยทำการพ่นของเหลวที่มีขนาดเล็กจากด้านบน เพื่อให้เกิดการจับกับมวลแก๊สและฝุ่นที่ลอยมาจากด้านล่าง กลไกในการดักฝุ่น คือ การกระทบจากความเฉื่อย ซึ่งเป็นกลไกหลัก การสกัดกั้น และการแพร่ เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำมีหลายชนิด เช่น Spray tower, Venturi scrubber ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดเดียวที่สามารถบำบัดแก๊ส (ที่ละลายน้ำ) และไอเสียได้ด้วย ส่วนประกอบชิ้นสำคัญที่จะขาดไม่ได้ของ wet scrubber คือ Demister (บางครั้งเรียกว่า Mist eliminator) ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักจับฝุ่นบางส่วนที่อาจถูกละอองของเหลวพาให้ลอยออกไปด้านบน
  เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำสามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน มีข้อดีคือ สามารถกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ และหากใส่ตัวกลาง (media) จะ สามารถดักไอแก๊สได้อย่างดี และยังเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิของแก๊สด้วย ส่วนข้อเสียคือ มีปัญหาเรื่องการผุกร่อนสูง และต้องการระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำดักฝุ่น

 4. ถุงกรอง (Baghouse Filter)
  กลไกที่สำคัญในการกรองฝุ่นด้วยถุงกรอง คือ การชน (Impaction) แพร่ (Diffusion) และยึด (Interception) ระหว่างฝุ่นกับถุงกรอง ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญที่สุดคือ การชน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในถุงกรองมากกว่า 20 ครั้ง ระบบถุงกรองสามารถบำบัดฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2547) มี ข้อดีคือ ประสิทธิภาพสูงในการดักฝุ่นขนาดเล็ก ฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้ง เช่น ฝุ่นในอุตสาหกรรมผลิตยา สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ พลังงานที่ใช้และความดันลดไม่มาก และไม่เกิดน้ำเสีย ส่วนข้อเสียคือ มักมีขนาดใหญ่ ต้องการการบำรุงรักษามาก มีข้อจำกัดกับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูง และหากฝุ่นมีความชื้นจะทำให้เกิดการอุดตันภายในถุงกรอง

 5. เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)
  เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) อาศัยแรงทางไฟฟ้าในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ การทำงานประกอบด้วยแผ่นที่ให้ประจุกับอนุภาคฝุ่น หรือ แผ่น Corona ทำหน้าที่ในการชาร์ตประจุลบให้กับฝุ่น และแผ่นเก็บฝุ่น หรือ Collecting plate ซึ่งมีประจุบวกทำหน้าที่จับและเก็บฝุ่นไว้ โดยฝุ่นที่ได้รับประจุลบจากแผ่น Corona จะเคลื่อนที่ไปยังแผ่น Collecting plate ที่มีขั้วบวกตามแรงทางประจุไฟฟ้า
  ระบบนี้มีข้อดี คือ ประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นสูง เกิดความดันลดต่ำ จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงหลอมโลหะ โรงปูนซีเมนต์ โรงจักรไฟฟ้า และโรงงานผลิตสารเคมี เป็นต้น เนื่องจากสามารถดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนได้ แต่มีข้อเสียคือ ต้องเสียค่าไฟฟ้าสูง ไม่สามารถใช้กับฝุ่นที่มีสมบัติติดไฟหรือระเบิดง่าย และการใช้งานจะผลิตแก๊สโอโซนซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนออกมา

 6.  

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


บริษัท ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป จำกัด
รับผลิตพัดลมโรงงาน พัดลมอุตสาหกรรม
รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา


รับผลิต รับสั่งทำพัดลมที่ใช้เฉพาะงาน หรือ พัดลมที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ และเครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรมทุกขนาด รับบาลานซ์ใบพัดทุกขนาด ด้วยเครื่อง Schenck ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม, โบล์เวอร์, ทนกรด, สารเคมี BACKWARD & FORWARD TEMP. 0-1000C - เฉพาะงาน, COPY จากของเดิม หรือพัดลมพลาสติก, ไฟเบอร์กลาส ทนกรด-สารเคมี หรือที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ เครื่องกำจัดฝุ่น ทุกขนาด
รับบาลานซ์และซ่อมบำรุงพัดลม ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยเครื่อง เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม SCHENCK เยอรมัน
พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan), พัดลมโรงงาน, พัดลมท่อ, พัดลมระบายอากาศ, พัดลมตู้, ลมเข้าสองทาง, โบล์เวอร์ (Blower), พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fan), พัดลมเทอร์โบ Turbo Blower, High pressure Blower พัดลมแรงดันสูง, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมซีร็อคโค่ Centrifugal Fan, พัดลมท่อ Axial Fan, ระบบถ่ายเทอากาศ, ระบบกำจัดฝุ่น, ห้องพ่นสี, ห้องอบสีรถยนต์, โรงสีขาว, เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม, ระบบลำเลียงสินค้าด้วยลม, พัดลม ม่านอากาศ Airfoil Fan, CYCLONE, ระบบกำจัดฝุ่นห้องพ่นสี, รับสั่งทำพัดลม, รับสั่งทำโบล์เวอร์แรงดันสูง, พัดลมทนกรด พลาสติก P.P. สเเตนเลส, พัดลมตามตัวอย่างต่างประเทศ, Industrial Fan, Dust collector, High Pressure Blower, Fan Dynamic Balance, ตู้กรองกลิ่น Activited Carbon Fillter, DUST COLLECTORผลิตพัดลมอุตสาหกรรม AMCA เครื่องกรองฝุ่น ไซโคลน และเครื่องดูดฝุ่นพื้นโรงงานระบบ เครื่องขนถ่ายวัสดุด้วยแรงลม

แนะนำสินค้าใหม่
เครื่องกำจัดควันทุกชนิด กำจัดควันและฝุ่นละเอียดด้วยไฟฟ้าสถิต แก้ปัญหาควันพิษ ( Electrostatic precipitator )

 

 

สนใจติดต่อ

 

ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.

 

139/1 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2706 4914, +66 2706 3519, +668 1849 5038

 

Fax +66 2315 4946

 

Email: wu@tangpiriya.com

 

tangpiriya.thailandpocketpages.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “DUST COLLECTOR”

Leave a Reply

Gravatar